Informatie m.b.t. het coronavirus (update 22-04-2020) …. Klik hier

Wij volgen de richtlijn van het RIVM.

Het beleid dat wij volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

 

Mocht er de  komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten / gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meedere van de volgende symptomen; verkoudhied, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
  • Heeft u huisgenoten / gezinsleden met symptomen?
  • Bent u in thuis isolatie?

 

Nog wat extra aanwijzingen:

  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakeliljk mag max. 1 ouder of begeleider meekomen.
  • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
  • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.